Les in de buurt

Over ons

Ontstaan

‘Les in de Buurt’ is een doorontwikkeling van een eerder taalprogramma voor buurtbewoners. Initiatienemer Nienke Bruinsma van ‘Les in de Buurt’ was hier destijds bij betrokken vanuit haar werk voor Trudo. Het concept bleek aan te slaan, en daarom werd in december 2023  Stichting Les in de Buurt opgericht.

Vrijwilligers

Waar bij de eerdere initiatieven een betaalde kracht samenwerkt met vrijwilligers, is bij ‘Les in de Buurt’ gekeken of het concept ook draait met alleen vrijwilligers. Dat blijkt te werken. Onze taallessen op 3 locaties worden gegeven door inmiddels zo’n 15 enthousiaste vrijwilligers. 

Waar nodig worden de vrijwilligers bijgeschoold of ondersteund door betaalde (taal-) docenten. Zo hebben alle vrijwilligers recent een cursus ‘Basistraining Taalvrijwilliger’ van Taalkracht gevolgd. 

actiegebieden

Door deze opzet combineren we kwaliteit met betaalbaarheid. Het programma leent zich uitstekend voor kwetsbare wijken zoals de actiegebieden in Eindhoven. Op dit moment geven we les in Hemelrijken (Woensel-Zuid),  Lakerlopen en Muschberg/Geestenberg (beide in Tongelre). 

iedereen

is welkom

Les voor iedereen

Buurtbewoners met uiteenlopende taalniveaus, leerdoelen en leervermogen kunnen bij ‘Les in de Buurt’ samen, in een groep, les krijgen. Wij vinden dat het belangrijk is dat iedereen toegang heeft tot taalles. Meer over de opzet van onze lessen lees je op de pagina ‘De Les‘. 

Buiten de boot

Onze lessen zijn bedoeld voor mensen die buiten de boot vallen wat betreft het reguliere taalles-aanbod. Zo is het voor veel van onze cursisten essentieel dat onze taalles in hun eigen buurt is. Het is voor hen, door uiteenlopende redenen, niet haalbaar om lessen te volgen die ver van hun huis zijn. Ook hebben wij bijvoorbeeld veel moeders op les die vanwege de schooltijden van hun kinderen niet terecht kunnen bij andere taallessen. 

reguliere les

Wanneer reguliere les beter past wijzen wij cursisten hier op. Ook organiseren we bezoeken aan ‘Taalkracht‘. We nemen onze cursisten mee om eens een kijkje te nemen bij reguliere taalles. Zo wordt de drempel verlaagd om buiten de eigen wijk op les te gaan. Op deze manier zijn al meerdere cursisten doorgestroomd naar reguliere taallessen. 

Ontmoet

Onze vrijwilligers

‘Les in de buurt’ draait volledig op vrijwilligers. Hiernaast lees je de verhalen van een aantal van onze vrijwilligers. Ook voor hen is ‘Les in de buurt’ vaak een belangrijke plek. Zij zetten zich in voor anderen, leren nieuwe mensen kennen in hun wijk en dragen zo bij aan een fijne leefomgeving.

Les in de buurt_bestuur

Ontmoet

Ons bestuur

‘Les in de buurt’ draait volledig op vrijwilligers. Ook ons bestuur werkt onbezoldigd voor de stichting. v.l.n.r.

Penningmeester: Deborah Pruijmboom
Secretaris: Lydia van Dinteren
Initiatiefnemer: Nienke Bruinsma  Voorzitter: Issanka van de Paal-Argyrakis

Woensel West

Waar het begon

Vogelaarbuurt

Woensel West werd in 2007 een Vogelaarbuurt. Vanwege sociale, fysieke en economische problemen in de zogeheten Vogelaarbuurten investeerde de overheid extra geld. Doel was dat lokale overheden en andere instanties zoals woningbouwcorporaties en welzijnsorganisaties samenwerkten bij de besteding van dit geld en het opstellen en uitvoeren van verbeterplannen.

taalles

Nienke Bruinsma werkte in die tijd als Sociaal Programmeur in Woensel West. Een van de activiteiten die in samenwerking met school, Trudo en Gemeente werd opgezet was Woordenschat+; Nederlandse les voor volwassen die niet terecht konden bij het reguliere taalaanbod. Ouders van schoolgaande kinderen, oudere immigranten met beperkte mobiliteit. De les werd een succes. Ook in de Bennekel werd een zelfde taalles opgezet. In 2022 ging Nienke, inmiddels als zelfstandig ondernemer, in opdracht van Trudo in Lakerlopen pionieren om een soortgelijke les op te zetten met een grotere rol voor vrijwilligers. Zo ontstond de formule voor “Les in de Buurt”.

Les in de buurt

In de media

'Les in de buurt' op Studio 040

Studio 040 schreef een artikel over ‘Les in de Buurt’ in november 2021. We waren toen al vanaf april bezig met het opzetten van de les. Lees dit artikel en zie het interview met een aantal van onze cursisten, vrijwilligers en initiatiefnemer Nienke Bruinsma hier.

Lakerlopen uit de kunst op indebuurt.nl

Onze taalvrijwilligers Debika en Emile organiseerden ‘Lakerlopen uit de Kunst’. Hierover schreef INDEBUURT.NL een artikel. Lees het hele artikel hier.