Waar en wanneer?

Lesdagen en tijden*

Hemelrijken

Dinsdag 10:00 tot 12:00

Dinsdag 13:00 tot 15:00

LAKERLOPEN

Donderdag 9:30 tot 11:30

Vrijdag 10:00 tot 12:00 

MB/Geestenberg

Woensdag 8:45 tot 11.00

* Tijdens de meeste schoolvakanties gaan de lessen door. Tijdens de zomervakantie (de grote vakantie) is er geen reguliere les. Er worden in die periode wel leuke activiteiten georganiseerd. Hierover worden de cursisten geïnformeerd. 

Wat doen we?

De les

In eerste instantie gaan alle cursisten op een van onze computers aan de slag. We werken met het programma oefenen.nl. Door deze methode te gebruiken kunnen alle cursisten op hun eigen niveau leren. 

Daarnaast hebben we fysiek lesmateriaal (les- en werkboeken, leesboeken, praatplaten en gesprekskaarten). Zo sluiten we aan bij het niveau en de behoefte van de cursist.

We zijn met één vrijwilliger per twee of drie cursisten tijdens de les. Één van hen is de coördinator van de leslocatie. De coördinator zorgt voor de administratie en houd het overzicht. Samen met de vrijwilligers zorgt de coördinator dat de cursisten werken met oefeningen en materialen die aansluiten bij hun leerbehoefte en niveau.